Klik x untuk menutup hasil pencarianCari di situs SABDASpace

Gambar dan Rupa Adam

unyil's picture

Gambar Dan Rupa Adam

Kej 5:3-5
Setelah Adam hidup seratus tiga puluh tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Umur Adam, setelah memperanakkan Set, delapan ratus tahun, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur sembilan ratus tiga puluh tahun, lalu ia mati.

Set adalah gambar dan rupa Adam.

Kej 1:26 -27
Berfirmanlah Allah: "Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita, supaya
mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi."  Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka.

Kej 5:Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuat-Nyalah dia menurut rupa Allah;

Adam adalah gambar dan rupa Allah.
Set adalah gambar dan rupa Adam.

Setelah manusia jatuh dalam dosa, maka gambar dan rupa Allah itu diteruskan kepada Set.
Set adalah gambar dan rupa Adam.  Adam adalah gambar dan rupa Allah.
Apakah gambar dan rupa Adam dalam diri Set sama dengan gambar dan rupa Allah dalam dalam diri Adam?

Menarik untuk membandingkan keturunan Set dengan keturunan Kain.
Keturunan Kain, yang berasal dari si jahat,  melahirkan ahli musik, ahli teknik, ahli peternakan, orang-orang gagah perkasa, orang-orang kenamaan pada zamannya. Sementara keturunan Set, gambar dan rupa Adam, melahirkan orang-orang yang menyembah Allah.

Setelah kejatuhan manusia itu, semua manusia menjadi kekurangan kemuliaan Allah, namun gambar Allah dalam diri manusia tidak hilang. Karena itu Allah menuntut siapa saja yang berani menumpahkan darah manusia, gambarNya sendiri.

Kej 9:6  Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambar-Nya sendiri.

Diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, bukan berarti diciptakan sebagai mahluk paling hebat, terkuat, tercepat, terpintar diantara segala mahkluk. Gambar dan rupa Allah berarti perwakilan  Allah, penerima mandat kekuasaan Allah. Dan atas gambar dan rupa Allah itu segala makhluk harus tunduk.

Allah ada di puncak kekuasaan. Semesta harus tunduk pada Allah. Manusia, gambar dan rupa  Allah, mewakili Allah untuk menundukkan semua mahluk, termasuk malaikat, ular binatang di Taman Eden, Iblis si ular tua.

Kisah di Eden, adalah kisah percobaan kudeta dan pemberontakan terhadap Allah. Mencoba mengacaukan.

Kisah Yesus Kristus, adalah kisah penundukan dan ketaatan penuh terhadap Allah. Memulihkan. Yesus Kristus adalah puncak wahyu Allah.

Sepertinya, semua manusia akan dihadapkan pada dua pilihan.

Pilihan pertama adalah tidak tunduk pada Allah.
Pilihan ini berarti mengikuti tipuan ular. Memilih pengetahuan, berjalan mengikuti keinginan dosa.

Pilihan kedua adalah tunduk pada Allah.
Pilihan ini berarti menjadi penyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Memilih kehidupan, berjalan mengikuti Roh.

Mazmur Daud. TUHAN bagaikan seorang gembala bagiku, aku tidak kekurangan. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku menuju air yang tenang. Ia memberi aku kekuatan baru, dan menuntun aku di jalan yang benar, sesuai dengan janji-Nya.
Meskipun aku melalui lembah yang gelap, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau menemani aku. Engkau melindungi aku seperti seorang gembala melindungi dombanya dengan tongkat dan gada. Engkau menyiapkan pesta bagiku di depan mata lawanku. Engkau menyambut aku sebagai tamu terhormat. Engkau menyuguhi aku minuman lezat berlimpah-limpah.
Aku tahu Engkau baik kepadaku, dan selalu mengasihi aku. Maka aku boleh diam di Rumah-Mu,  selama hidupku.
Mazmur 23.

 

__________________

Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan.

jesusfreaks's picture

@unyil : you read my mind... who are you...

Dear unyil,

 

BANDINGKAN DENGAN BLOG SAYA DISINI.

nyambung gak ya dengan blogmu...

 

 

 

Jesus Freaks,

"Live X4J, Die As A Martyr"

-SEMBAHLAH BAPA DALAM ROH KUDUS & DALAM YESUS KRISTUS- 

__________________

Jesus Freaks,

"Live X4J, Die As A Martyr"

-SEMBAHLAH BAPA DALAM ROH KUDUS & DALAM YESUS KRISTUS- 

unyil's picture

@JF; I am a puppet.. mi re do re mi re re.. remember?

Blognya udah dibaca..  disambung juga oke, kalau sambungannya adalah "rasio tunduk pada Firman".

sekalian Unyil baca beberapa blog JF lainnya.. kesimpulannya, untuk beberapa blog Unyil mumet baca komentar-komentar nya...  hihihi...

__________________

Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan.

unyil's picture

@JF; I am a puppet.. mi re do re mi re re.. remember?

sudah dibaca blognya... oke juga disambung.. selama mur-nya cocok.. "rasio tunduk pada Firman"

beberapa blog JF lain ikut juga dibaca... hasilnya, mumet baca komentar-komentarnya.. hihhihih...

__________________

Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan.